Persbericht 5 oktober 2020

 

 

GroenLinks Berkelland en de windmolens

Er bestaat wereldwijd overeenstemming over de oorzaken en oplossingen van de opwarming van onze enige aarde. Het is ons menselijk handelen, waardoor het ijs op de polen smelt, de zeespiegel stijgt en extreme weersveranderingen optreden. De veel te grote uitstoot van broeikasgassen is de belangrijkste oorzaak van deze problemen. Inmiddels hebben we internationale en nationale klimaatakkoorden.

Deze klimaatakkoorden bepalen de koers en het tempo van de oplossingen. In 2030 moeten we halfweg zijn, in 2050 moeten we klimaatneutraal energie opwekken. Aan dit tijdspad kan niet meer gesleuteld worden: we hebben nog ongeveer 10 jaar om wezenlijk wat aan ons energieverbruik te veranderen. Deze tijdsdruk heeft invloed op de keuze van de oplossingen:  tot 2030 wordt er wereldwijd volop ingezet op energiebronnen die overal voorhanden zijn. We zitten nu volop in de uitwerking en invulling van deze opdracht: fossiele energie (kolen, olie en gas) vervangen door schone herbruikbare bronnen (wind, zon, water, aardwarmte) en vooral ook besparingen. Op veel manieren zal dit het leven en de leefwijzen van inwoners, ook in Berkelland, veranderen.

Ondertussen in Berkelland

GroenLinks wil werken aan het realiseren van die herbruikbare bronnen en wil daarover samen in gesprek met inwoners. Ook als het gaat om windmolens of grootschalige zonneweides. En vooral die invloed en het gesprek met inwoners, daar schortte in het verleden veel aan. Daarom is er op 26 mei, op initiatief van GroenLinks, een besluit genomen (gesteund door alle raadsfracties) om inwoners een grotere rol met meer invloed te laten hebben op de ontwikkeling van grootschalige opwekprojecten.   

De laatste tijd zien wij dat er veel belangstelling is voor  het standpunt van Berkellandse politici over windmolens. Er is veel onrust ontstaan door de plannen voor windmolens in Berkelland. Begrijpelijk vinden wij, want windmolens in de buurt van je woning vindt niemand leuk.

Op dit moment zijn de plannen nog in de beginfase. Dat betekent dat de  gemeenteraad nog niet aan zet is om een besluit te nemen.  Toch wil GroenLinks alvast delen hoe wij hier in staan.

Ons verkiezingsprogramma:

  • GroenLinks staat voor een ambitieus klimaatbeleid. Berkelland is in 2030 energieneutraal en in 2050 klimaatneutraal.

Dat betekent dat wij in principe voor windmolens zijn. Zijn wij dan ook voor de windmolens bij de Avinkstuw? Die kans is er maar het is niet vanzelfsprekend. Wij stellen namelijk wel eisen aan de organisaties die de windmolens plaatsen. Zo willen wij  niet dat alleen deze organisaties aan de windmolens verdienen. Wij vinden dat een deel van de winst moet terugvloeien naar de direct omwonenden. Ook moeten alle inwoners op een betaalbare wijze mede-eigenaar kunnen zijn voor zeker 50% of meer. Wij vinden ook dat omwonenden vanaf het begin bij het project betrokken moeten worden, zodat zij  invloed hebben. Overlast van geluid en slagschaduw moet met omwonenden, milieu- en vogelwerkgroep op papier worden gezet om die overlast voor mens en dier tot het minimum te beperken. 

Wij zijn ons er van bewust dat windmolens een aantasting van ons coulisselandschap kunnen zijn. Daarom moet zorgvuldig worden bekeken waar ze geplaatst kunnen worden. Toch zijn wij overtuigd dat wij in Berkelland er niet aan ontkomen om windmolens te plaatsen, ook al is het een lastig besluit. Feiten en onderzoek laten zien dat als we niet snel in actie komen, wij een onleefbare wereld achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Wij lopen daar niet voor weg.

Meer weten over onze andere standpunten? Check onze totaal vernieuwde site; https://berkelland.groenlinks.nl/home

 

Voor een groen en sociaal Berkelland,

Andra Weg en Leo Morren