Afdeling

De afdeling GroenLinks Berkelland heeft leden verspreid over de hele gemeente.

Het afdelingsbestuur bestaat uit:

Henk Sieben, voorzitter

Jelle Wierda, secretaris 

Frans Bomer, penningmeester.

Op dit moment heeft GroenLinks Berkelland 2 raadsleden: Stefan Nijhuis en Paul Knuvers.