Uitgelicht

Gemeenteraadsverkiezingen van 2014

Duidelijk voor Berkelland! Dat is GroenLinks de afgelopen vier jaren geweest. Raadsleden Paul Knuvers en Stefan Nijhuis hebben zich ingezet voor een mooi en leefbaar Berkelland. In Berkelland is het goed leven en dat willen we graag zo houden! Groenlinks heeft zich ingezet voor een gezonde gemeentebegroting waarbij voorzieningen kunnen blijven bestaan. Ook voor behoud van goede thuiszorg en een leefbaar buitengebied hebben we voorstellen gedaan. We hebben werk gemaakt voor meer opleidingen van mensen in de bijstand en voor meer groene energie voor heel Berkelland. Kortom: we hebben ons ingezet voor iedereen in Berkelland. Dat willen we ook de komende vier jaren weer gaan doen. Doe mee! Stem GroenLinks!