motie: onderzoek sluiting huisartsenpost Borculo

GroenLinks vindt dat de gemeente Berkelland zich niet zomaar moet neerleggen bij het sluiten van de huisartsenpost in Borculo. Wij vinden dan ook dat de sluiting nader onderzocht moet worden. En dat er informatie wordt verstrekt aan gemeente en vooral aan inwoners van Berkelland. Een motie die het college daartoe oproept is door de gemeenteraad aangenomen.

GroenLinks vindt dat de gemeente Berkelland zich niet zomaar moet neerleggen bij het sluiten van de huisartsenpost in Borculo. Wij vinden dan ook dat de sluiting nader onderzocht moet worden. En dat er informatie wordt verstrekt aan gemeente en vooral aan inwoners van Berkelland. Een motie die het college daartoe oproept is door de gemeenteraad aangenomen.

Op 23 maart 2016 moesten inwoners van Berkelland uit de krant vernemen dat de huisartsenpost in Borculo met bijna onmiddellijke ingang wordt gesloten. Verbaasde reacties waren te horen in Borculo en omgeving. Goede bereikbaarheid van (acute) zorg is van belang. Soms van levensbelang. Hoewel huisartsenzorg een verantwoordelijkheid is van de zorgverzekeraar(s), vindt GroenLinks dat de gemeente(-raad) hier bemoeienis mee moet hebben. Vandaar dat wij hierover vragen hebben gesteld (zie hieronder).

Naar aanleiding van de antwoorden op de vragen, heeft GroenLinks samen met D66, Gemeentebelangen en VVD een motie ingediend. We vragen het college om nader onderzoek te doen naar nut en noodzaak van een huisartsenpost. Eén van de vragen is, of de landelijke normen van bereikbaarheid en aanrijtijden wel kunnen worden gehaald. Het college zal de gemeenteraad (als het goed is op korte termijn) op de hoogte stellen van het onderzoek. Een doel is om alle informatie boven tafel te krigen, zodat we weten wat de redenen zijn om de huisartsenpost te sluiten. Dan zal ook blijken of de argumenten valide zijn.