Géén varkensstal aan de Grolseweg

Nadat de gemeenteraad vorig jaar tegen het vernieuwen en uitbreiden van een varkensstal aan de Grolseweg in Beltrum heeft gestemd, is in de raadsvergadering van vorige week nog weer eens gesproken over het wel of niet toestaan van een nieuw varkensbedrijf aan de Grolseweg in Beltrum. Dat was nodig in verband met een rechtszaak. Het gaat om het verbouwen en vergroten van een bestaand varkensbedrijf. GroenLinks heeft – wederom – aangegeven dat we zeker op die plek géén groot, nieuw varkensbedrijf willen.

Als de plannen doorgaan, dan komen er twee grote stallen voor het mesten van varkens en een stal voor fokzeugen. Dit bedrijf komt midden tussen twintig bestaande woningen en bedrijven te staan. Bewoners van deze woningen zullen geconfronteerd worden met veel meer overlast. Het gaat dan om lawaai, geur en fijnstof. Ook wordt de flora- en faunawet niet toegepast. De bewoners willen dat niet. GroenLinks ook niet. Gelukkig wil een meerderheid van de gemeenteraad ook geen nieuwe varkenshouderij op deze plek.

Wij vinden wel dat we in gesprek moeten met de eigenaar van het bedrijf, zodat een alternatief wordt uitgewerkt voor de toekomst van het bedrijf. Schaalvergroting in de veehouderij is voor ons geen toekomstbesteding beleid. En zeker niet op deze plek.

Lees meer over het standpunt van GroenLinks over veehouderij:https://berkelland.groenlinks.nl/standpunten/platteland