Eindelijk actie voor Klimaatneutraal Berkelland

Op 17 mei stemt de gemeentraad waarschijnlijk in met een nieuw Energie Uitvoeringsprogramma (EUP). GroenLinks heeft er jaren op aangedrongen. Nu komt het er dan van! Doel is om in 2030 energieneutraal te zijn in Berkelland. In het nieuwe programma gaat het het om maatregelen voor de eerste drie jaar.

Al in 2007 nam de GroenLinks fractie een eerste initiatief om de gemeente Berkelland energieneutraal en CO2 vrij te maken. De gemeentelijke politiek was er toen niet rijp voor. Toch zijn we het thema door de jaren heen blijven agenderen. Hoewel er nog steeds binnen andere fracties scepsis bestaat over een actieve rol van de politiek, zijn anderen nu eindelijk voldoende om voor het krijgen van meerderheden. We hebben helaas wel 10 jaar verdaan met op onze handen zitten. Nu moeten we in volle galop allerlei maatregelen nemen, waarvan het de vraag is of veel burgers nog wel vertrouwen hebben in “die overheid” met haar zwalkend beleid. Zo wekken we nu ongeveer 5% van ons energieverbruik duurzaam (groen) op. Over 3 jaar moet dat ruim 30% zijn. Dit kan alleen als burgers en bedrijven hun spaargeld ook groen gaan investeren in Berkelland. 
Komende week bespreekt de raadscommissie het Energie UitvoeringsProgramma (EUP) voor de komende 3 jaren.

Op 17 mei beslist de gemeenteraad hierover. Via subsidies, goedkope leningen, energiescans voor bedrijven, voorlichting via een energieloket moeten burgers en bedrijven worden verleid. De gemeente gaat zelf extra investeren in openbare ledverlichting, autopark van de gemeente en ambtelijke ondersteuning. Ook wordt er een ruimtelijk plan gemaakt voor het buitengebied om aan te geven waar zonnepark en windmolens mogelijk worden. Tot slot investeert de gemeente in het aanjagen van projecten, zodat de eerste risico’s (onderzoek, inhuur experts) voor een project financieel gedekt worden. GroenLinks vindt dit op zich een goede richting. Maar er zal veel moeten gebeuren en daar is veel inzet voor nodig. Dat kan niet door anderhalve ambtenaar gedaan worden. Ook burgers en groepen die zich hiervoor willen inzetten zullen steun moeten krijgen. 
Onze vraag: heeft u als lezer ideeën? Laat ze ons weten. Wilt u zelf iets doen? Ook dat horen we graag. Mailen kan naar Paul Knuvers: p.knuvers@gemeenteberkelland.nl

Nog een tip: Op 1 juni is er in Eibergen een bijeenkomst van de (voormalige) stichting Twenteroute Plus en BerkellandEnergie. Er zullen dan presentaties zijn over o.a. een postcoderoosproject in Eibergen (zonne-energie), Mobiel Gedeeld (elektrische deelauto), isolatieprogramma voor buurt en straat.